Kompani digiTV

Vladimira Popovica 38-40,
Stojana Protica 17,
Belgrade, Serbia

Tel. +381.11.33.48.101
Fax +381.11.33.48.110
info.digitv@kompani.com