Sistemi za proizvodnju informativnog programa

news productions

Sistemi za proizvodnju informativnog programa

Ponosni smo na naše iskustvo stečeno u mnogim projektima različitih formata u formiranju novih i unapređenju postojećih sistema za planiranje i realizaciju živih sadržaja na radio i TV stanicama. Razne aplikacije za planiranje uspešno integrišemo sa sistemima za pripremu sadržaja kao i sve ostale tehnološke delove koji zajedno čine celinu koja omogućava da kreativnost vaših ljudi dođe maksimalno do izražaja.