Udaljena „LIVE“ produkcija

Da li želite da ista produkciona ekipa realizuje žive događaje sa različitih udaljenih lokacija, bez putovanja, transporta opreme, hotelskih i sličnih troškova?